testament vermelding


30 november 2011

Vraag nummer: 26830

Wat betekent: Ik legateer mijn dochter, niet vrij van rechten en kosten, een bedrag in contanten ter grootte van het een/vierde deel van het zuiver saldo van mijn nalatenschap.
Onder voormeld zuiver saldo is te verstaan het saldo van mijn nalatenschap nadat daaruit de schulden zoals vermeld in artikel 4:7 Burgelijk Wetboek zijn voldaan.

De andere kinderen staan vermeld onder erfstelling. Allen een vierde deel.
Volgens mij krijgen we dus ieder een vierde deel, maar wat is het verschil dat ik als legataris wordt benoemd? Heeft dit voordelen of is dit nadelig voor mij?
Of is dit nadelig voor de anderen kinderen?
Of maakt het geen verschil? Weet dat de inboedel is getaxeerd. Moet ik voor inboedel die getaxeerd is betalen? Er zijn geen schulden. Snap er werkelijk niets van. Hoop dat u mij iets duidelijk kan maken over het verschil in dit testament.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als de andere kinderen 1/4 deel krijgen en u een geldlegaat van 1/4e deel, en de nalatenschap in gelijke delen verdeeld moet worden, dan begrijp ik het niet helemaal. Stel dat u drie andere broers en zussen hebt, dus vier kinderen en ieder 1/4e deel, dan zouden de 3 anderen ieder recht hebben op 1/3e deel en samen de verplichting hebben u 1/4 deel uit te keren. Uw legaat is namelijk een schuld van de nalatenschap. In die zin zou het strikt genomen in waarde niet uitmaken (wel moet dan goed gekeken worden naar de omschrijving van 'zuiver saldo') . Wel zou het betekenen dat door alleen een geld krijgt en geen goederen.

Kortom, ik raad u van harte aan eens te overleggen met betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.