vervallen legaat?


4 juni 2011

Vraag nummer: 24830  (oude nummer: 16773)

Na het overlijden van mijn vader als langstlevende hebben de kinderen zijn de enige erfgenamen. De erfenis is in legaten verdeeld. Echter het legaat van een van de kinderen is een jaar voor zijn dood verkocht. Heeft ze nog recht op het legaat of de opbrengt ervan.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel vervalt een legaat indien het betreffende gelegateerde goed er niet meer is ten tijde van het overlijden. In het testament kan overigens anders/afwijkend bepaald worden, maar dat is een uitzonderingsgeval.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.