achterhouden info door notaris


11 oktober 2003

Vraag nummer: 8075  (oude nummer: 3181)

mijn vader heeft zijn testament laten maken bij een bepaalde notaris, ik ben een aantal jaren geleden met hem gebrouilleerd geraakt en heb hem tot op zijn overlijden niet meer gezien. Via het CTR te Den Haag weten we dat zijn testament dus bij de al eerder genoemde notaris ligt. Mijn eigen notaris heeft dit testament nu opgevraagd en dit zullen we binnenkort per post ontvangen. Mijn notaris heeft bij de notaris van mijn vader ook geinformeerd of het testament wellicht al ergens anders wordt afgewikkeld of door een andere notaris is opgevraagd. Volgens deze was dat voorzover hij wist niet het geval. Mijn vraag is nu mag een notaris daar over liegen, of informatie hierover achterhouden, of is de notaris van mijn vader juridisch-etisch "verplicht" om mijn eigen notaris te informeren over waar het testament van mijn vader heen is gegaan. Wat doet een notaris als familieleden of koude kantershem vragen info achter te houden of botweg te liegen ?.

Antwoord:

Geachte heer,

Het valt mij op dat u vele vragen stelt in deze rubriek. Op zich geen probleem, maar het lijkt mij niet juist dat indien u een notaris in de arm heeft genomen en er nog sprake is van een andere notaris, ik tussen beiden geplaatst wordt, zonder dat ik complete inzage in het dossier heb.

Als ik u was zou ik eerst afwachten wat het testament van uw vader precies inhoudt. Het lijkt mij niet juist om op voorhand te stellen dat de notaris van uw vader informatie achterhoudt. Wellicht is het zo dat uw vader u in zijn testament heeft onterfd. Op de vraag of een notaris verplicht is ook onterfde erfgenamen hiervan op de hoogte te stellen, lopen de meningen uiteen. Het is dus geen uitgemaakte zaak dat een notaris de plicht heeft om dat te doen.

Ik acht het ondenkbaar dat de notaris ingaat op een verzoek te liegen of om informatie achter te houden. Dat laatste zou slechts wel kunnen indien de notaris niet de plicht heeft om informatie te verschaffen. Los van wat erfgenamen wensen en verzoeken, heeft een notaris een geheel eigen verantwoordelijkheid. Uiteraard staat het u vrij om hiermee niet eens te zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.