waarde van een legaat


1 oktober 2005

Vraag nummer: 9532  (oude nummer: 6564)

Indien een erflater testamentair heeft bepaald dat een legataris een legaat in de vorm van een stuk grond ontvangt, wie moet de taxatiekosten voor de waardebepaling voor zijn rekening nemen. Zijn deze voor de legataris of voor de erfgenamen.?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Waarom moet er gewaardeerd worden? Voor het bedrag van de inbreng? Voor de successiebelasting?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.