verdeling erfenis


22 februari 2012

Vraag nummer: 27540

In 1984 is mijn moeder overleden. Mijn ouders hadden een langstelevende testament. Wij hebben alle 3 de kinderen moeten tekenen voor het vruchtgebruik. Nu kan ik nergens vinden wat de hoogte van het toenmalige bedrag was. Wel heb ik een jaarverslag van mijn ouders hun zaak gevonden, waarin het eigenvermogen genoemd wordt en weet ik ongeveer wat het huis waard was. Mijn vader is inmiddels ook overleden. Voor de erfbelasting moet ik nu opgeven hoe hoog de schuld is van de overledene aan de erfgenamen. Kan ik het bedrag van de jaarrekening aanhouden?

Alvast bedankt voor uw hulp

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is niet zo eenvoudig vast te stellen. Zo moet ook gekeken worden of er een rente was verschuldigd ingeval de kinderen een vordering hebben gekregen en zo ja hoe hoog die rente is. Wellicht dat de successie aangifte van destijds in verband met het overlijden van uw moeder u verder kan helpen. Voor de nadere uitleg van het testament van uw moeder verwijs ik u toch naar uw notaris voor een informatief gesprek hierover.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.