Boedelvolmacht en legitieme portie


12 april 2005

Vraag nummer: 9202  (oude nummer: 5867)

Een oom heeft mij en 2 buren benoemd tot erfgenamen van zijn nalatenschap in het testament. Beide kinderen zijn onterft maar hebben aangegeven als wettelijk erfgenaam te willen meedelen in de nalatenschap waarbij de oudste zoon graag de afwikkeling op zich wil nemen. Kan ik het erfdeel accepteren en de machtiging van de boedelvolmacht van de oudste zoon om mij te vertegenwoordigen weigeren? Wat gebeurt er als de 2 andere erfgenamen wel akkoord gaan met de machtiging van de boedelvolmacht aan de oudste zoon?

Antwoord:

De onterfde kinderen kunnen inderdaad hun legitieme aanspraak opeisen, maar dat is slechts een vordering in geld, zo worden dus schuldeiser van de nalatenschap. Alleen al daarom lijkt het me niet verstandig dat één van beiden als gevolmachtigde gaat optreden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.