anti schoonzoonclausule


30 november 2004

Vraag nummer: 8818  (oude nummer: 5082)

na over leiden van schoonvader 8 jaar geleden is het testement door de kinderen verworpen was een langst levende testament.
Er is daarna een nieuw testement opgemaakt waarbij alles langzaam verdeeld werd. Mijn vrouw is een van de kinderen en nu 8 jaar later volgd er een scheiding haar deel is in verbouwingen van het huis gaan zitten nu blijkt er een uitsluitings clausule te zijn. Nu is de vraag valt het nade verbouwingen nu wel of niet in de gemeenschap

Antwoord:

Geachte heer,

Als in een testament is bepaald dat het erfdeel privé blijft, dan blijft ook privé dat wat daarvoor in de plaats is gekomen. Het blijft uiteraard een zeer lastige feitelijke kwestie. Hopofdregel is over het algemeen indien het nieuwe goed (bijv. een huis) voor meer dan de helft is betaald uit privé vermogen, dan wordt dat goed ook privé en valt dus niet in de gemeenschap van goederen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.