nog rechten als legataris


13 juni 2006

Vraag nummer: 10363  (oude nummer: 8110)

geachte heer,

In een nalatenschap is bepaald dat ik de legetaris ben van een huis welke ik binnen 6 maanden na overlijden vrij van rechten en kosten op naam moet krijgen. In inmiddels zijn die 6 maanden verstreken en heb ik het onroerend goed op mijn naam gekregen. Nu is het zo dat ik dit huis te koop aan bied waar de overige erfgenamen niet blij mee zijn ( gezien de successie die zij moeten betalen).
Nu heb ik een brief ontvangen waarin staat dat zij het recht op de nieuwe zitmaaier (gekocht door de overledene) opeisen en dit binnen een bepaalde termijn alvorens rechtsmaatregelen te treffen.
Enige tijd voor het tenaamstellen van het legaat, hebben de erfgenamen het huis leeggehaald ( inboedel stond niet beschreven in het testament, dus van erfgenamen).
Kan het zo zijn dat, nu het legaat van mij is, de erven alsnog zaken op kunnen eisen? Hierbij komt ook nog dat ik de tuin van de overledene altijd heb verzorgd en hij de intentie had de maaier voor mij te kopen waar ik ook het garantiebewijs van heb gekregen.
Naar mijn idee hebben we het legaat afgewikkeld en zou het raar zijn als men nu alsnog zaken op gaat eisen, zaken waarover overigens geen afspraken zijn gemaakt. kan u mij hierin advies geven?
Alvast vriendelijk bedankt!

Antwoord:

Geachte heer,

U geeft het zelf al aan: alles wat niet tot het legaat behoort, is eigendom van de erfgenamen. Mij lijkt dus dat deze in hun recht staan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.