Heeft het testament van mijn vader gevolgen voor zijn partner?


9 februari 2018

Vraag nummer: 53767

Goedemiddag
Mijn vader is vorig jaar overleden. Hij had een testament waarin staat beschreven dat zijn partner mijn broer en ik alle 3 recht hebben op 1 derde van zijn nalatenschap. Mijn vader en partner hadden geen geregistreerd partnerschap. Heeft dit nu gevolgen voor zijn partner?
Mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het gevolg is, dat de partner is aangewezen als erfgenaam en dus ook de keuze heeft die erfgenamen hebben. Wordt het erfgenaamschap aanvaard, dan zal er tussen de erfgenamen een verdeling moeten plaatsvinden (indien dat niet in het testament is vastgelegd). De verkrijging is in beginsel belast met erfbelasting voorzover er geen sprake is van een vrijstelling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.