in rekening brengen kosten


7 augustus 2003

Vraag nummer: 7967  (oude nummer: 2894)

Geachte heer Van de Griend,

In 2002 is mijn opa overleden. Uit het testament bleek dat hij bepaalde zaken, zoals de inboedel, vrij van successierechten aan de zus van zijn tweede vrouw wilde schenken. Mijn moeder en oom hebben dit allemaal aanvaard uitgezonderd de schenking van een auto waar geen bewijzen van te vinden waren. Nu, ruim 1 jaar na dato, komt dezelfde zus met een claim van ruim EUR 4,000 voor het leeghalen van de woning (nooit berichtgeving van gedaan noch opdracht toe gegeven) en voor het stallen van de auto die aan de straat geparkeerd stond en waar zonder medeweten van de rechtmatige erven mee was gereden. Kun je zo lang na dato nog kosten die op eigen initiatief zijn gemaakt of niet aantoonbaar zijn door middel van bescheiden nog verhalen op de nalatenschap? Zo ja, zijn er mogelijkheden om een tegeneis in te dienen?

Antwoord:

Geachte mevrouw Veldhuizen,

Bij alle vragen omtrent de afwikkeling van de nalatenschap en de daaraan verbonden kosten is met name van belang de vraag wie bevoegd is en op grond waarvan.

Indien de betreffende zus terecht kosten heeft gemaakt, dan kan zij die uiteraard declareren. De vraag is natuurlijk op grond waarvan zij die kosten heeft gemaakt en voor wie. De erfgenamen zijn in eerste instantie tezamen bevoegd. De vraag is dus wie de erfgenamen waren en of er wellicht over en weer een volmacht is afgegeven.

Zolang dat allemaal niet duidelijk is en betreffende zus niet kan aantonen dat zij bevoegd was, dan zou ik dus niet betalen. Sterker nog, als zij zaken heeft gedaan die zij niet mocht doen, dan zouden de erfgenamen de claim ook kunnen omdraaien. Zwak punt is dan natuurlijk wel het tijdverloop.

Mijn advies is om naar een notaris te gaan, alle documenten mee te nemen en hem of haar om advies te vragen. Ik kan u geen direct advies geven omdat mij niet alle gegevens bekend zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.