ex huisgenoot.


24 februari 2014

Vraag nummer: 37467

Mijn moeder heeft in haar testament opgenomen dat haar huisgenoot meneer X. recht heeft op een deel van de erfenis. Mijn moeder en meneer X. zijn echter geen huisgenoten meer. Ze wonen nu in een verzorgingshuis met elk een eigen kamer. Meneer X. is dementerend en ze kunnen niet meer samenwonen. Erft meneer X. nog wel, nu hij geen huisgenoot meer is?

Antwoord:

Geachte heer,

Lastige vraag, want dat hangt mede af van de tekst van het testament (is er een voorwaarde van samenwoning gesteld?) en ook de bedoeling van de erflater, met name als de tekst van het testament nadere uitleg behoeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.