moment betaling legaat


6 februari 2010

Vraag nummer: 13454  (oude nummer: 14993)

2 kinderen hebben recht op legaat. in testament staat dat dit 1 jaar na overlijden betaald moet worden.
Na dat jaar is het appartement van overledene nog niet verkocht. Er is wel contant geld. Mag de uitbetaling van het legaat worden opgeschort juridisch tot het appartement is verkocht? Geen van de erfgenamen of legatarissen heeft dus nog iets ontvangen omdat executeur wil wachten totdat het appartement is verkocht en alles in 1 keer wil afwikkelen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als alle erfgenamen ermee accoord zijn, dan zou dat niet tot problemen aanleiding geven, maar een aangegeven datum brengt met zich dat het vanaf die datum opeisbaar is en dus ook opgeeist kan worden. Uiteraard moet je dan ook verjaringstermijne in de gaten houden en moet over het legaat ook erfbelasting betaald worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.