Inboedel geerfd op persoonlijke dingen na. Is een schilderij of een servies persoonlijk?


7 september 2013

Vraag nummer: 35537

De vrouw van mijn vader is overleden. Het testament bepaalt dat haar 4 zoons al het geld krijgen en het huis maar dat mijn vader (91 jr inmiddels) het vruchtgebruik krijgt van het huis tot zijn dood en de inboedel erft. Nu willen de 4 zoons, die al E 250,000,- geerfd hebben + ene huis toch ook stukken uit die inboedel claimen. Niet de kleding, foto's en juwelen (voor de helft door mijn vader betaald), dat valt duidleijk onder 'persoonlijk' (pech voor ons, 3 dochters van mijn vader, maar het is niet anders), nee, ze willen nu ook een Wedgwood servies, een zilveren doosje met theelepels, prulletje hier, dingetje daar en een schilderij van ongeveer E 700,- en een echte Escher van rond de E 20.000,-. Totale waarde pakweg E 25.000,-. Mijn vader zegt dat hun moeder wilde dat hij dat zou krijgen en dat dit nu eenmaal onder inboedel valt. Wie heeft gelijk?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het begrip inboedel is 'gewoon' omschreven in de wet: het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken. Boekerijen en verzamelingen van kunst voorwerpen, wetenschap enz. vallen daarbuiten. Per roerende zaak zou dus gekeken moeten worden of het onder de definitie valt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.