vruchtgebruik en verkoop van het huis


6 februari 2006

Vraag nummer: 10002  (oude nummer: 7427)

Mijn schoonmoeder heeft na het overlijden van haar man vruchtgebruik van het huis gekregen. Wat gebeurt er bij verkoop? Hebben de kinder dan recht op hun erfdeel?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij vestiging van het vruchtgebruik (notariele akte) is precies vastgelegd onder welke condities het vruchtgebruik is gevestigd, óf verkoop wel mag en wat er met de opbrengst gebeurt (zaaksvervanging?).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.