Zuiver moeten aanvaarden?


2 november 2011

Vraag nummer: 26561

Mijn vader is onlangs overleden. Ik ben tot enig erfgenaam benoemd. Diens partner (niet zijnde mijn moeder) is alles wat tot de nalatenschap behoort gelegateerd alsmede een geldbedrag groot € 40.000,-.

Mijn vader heeft o.a. als volgt beschikt:
"Subsidiaire erfstelling.
Indien mijn zoon diens enig erfgenaamschap verwerpt, benoem ik hem opnieuw tot enig erfgenaam van mijn nalatenschap."

"Mijn partner is als enige bevoegd om vorderingen die tot de nalatenschap behoren te innen en hiervan kwijting te verlenen. Ook is zij als enige bevoegd om hetgeen tot de nalatenschap behoort te vervreemden, hierop in te teren."

De notaris zegt dat ik, mede door deze bepalingen, in de onfortuinlijke positie zit om de nalatenschap van mijn vader zuiver te moeten aanvaarden. De nalatenschap is bij lange na niet genoeg alle schulden (alsmede het legaat van € 40.000,- te voldoen). Mijn vader's partner is een geldwolvin en wil mij via de rechter financieel uitkleden als ik het legaat niet betaal.

De notaris zegt dat beneficiaire aanvaarding geen optie is, omdat ik geen bevoegdheid heb om goederen der nalatenschap ter voldoening van de erfschulden ten gelde te maken. Omdat ik de verplichtingen uit de wettelijke vereffening niet na kan komen, zou beneficiaire aanvaarding praktisch gezien betekenen dat er toch aansprakelijkheid in eigen vermogen voor de erfschulden blijft bestaan.
Verwerping heeft volgens de notaris geen nut, omdat ik via de subsidiaire erfstelling als plaatsvervanger voor mezelf tot enig erfgenaam wordt benoemd.

Is er in deze situatie echt geen uitweg? Volgens mij ben ik behoorlijk beperkt in mijn keuzevrijheid als erfgenaam. Maar ik kan het mis hebben.

Antwoord:

Geachte heer,

Naar mijn weten hebt u uw vraag ook al eerder gesteld, maar hebt u nu extra informatie geven.

Heel eerlijk gezegd ben ik uitermate verbaasd. Volgens wet mag een erfgenaam niet in zijn keuze beperkt worden, terwijl u aangeeft dat het testament dat wel doet. Hebt u betreffende notaris die het testament heeft gemaakt om uitleg gevraagd?

Ik raad u toch van harte aan met het testament langs uw eigen notaris te gaan om één en ander samen te bespreken, want het komt mij erg vreemd voor.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.