vruchtgebruik/zekerheidsstelling


1 november 2008

Vraag nummer: 12106  (oude nummer: 11582)

Beste meneer v/d Griend,

Mijn onlangs overleden vader had een testament en een samenlevingscontract met zijn nieuwe partner. Ik ben een kind uit zijn eerste en enige huwelijk. Nu staat in zijn testament dat zijn partner ("langstlevende") vruchtgebruik krijgt over de gehele nalatenschap en keuzelegaat heeft (allebei dus), als zij als keuzelegaat het woonhuis kiest, heeft zij alsnog vruchtgebruik over het spaargeld e.d. Zij hoeft geen zekerheid te stellen over het vruchtgebruik, ik heb alleen een vordering in geld op haar. ALs zij het woonhuis kiest als legaat, en kleiner gaat wonen, dan blijft er behoorlijk wat geld over. Kan zij onder dat vruchtgebruik gewoon alles opmaken zonder rekening te houden met mijn vordering? Vruchtgebruik betekent toch dat je alleen rente e.d. mag genieten? Mijn verhouding met haar is zeer slecht. Ook is zij zelf tot executeur benoemd en kan dus vruchtgebruik en keuzelegaat zonder overleg met mij, regelen.
Alvast dank voor uw uitleg, Maria

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het testament staat als het goed is welke bevoegdheden de vruchtgebruiker heeft. Inderdaad kan het zover gaan dat de vruchtgebruiker beschikkingsbevoegdheid en verteringsbevoegdheid heeft (er dus over kan beschikken en het dus op kan maken). Sla het testament erop na.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.