legaat


20 juni 2015

Vraag nummer: 42698

wij willen onze kleinkinderen per testament een legaat toekennen voor ieder van de belastingvrije som.-Mag dit legaat uitbetaald worden VOOR overlijden? Gaat uitbetalen van de legaten voor op het verdelen tussen de andere erfgenamen. In dit geval de kinderen.
Graag -met bij voorbaat dank - uw antwoord
T. Smits

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een legaat wordt opgenomen in een testament en een testament komt pas na overlijden naar boven en dan moet er uitvoering aan worden gegeven. Een legaat is een schuld van de nalatenschap en dient dus door de erfgenamen te worden voldaan. Mogelijk is/wordt in het testament bepaald, dat betreffend legaat ten laste van betreffende ouder komt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.