vrijkomen legaat


3 november 2005

Vraag nummer: 9658  (oude nummer: 6799)

Op dit moment gebruik ik een gedeelte van een oude woonboerderij, welke ik t.z.t. vrij van recht en kosten gelegateerd krijg voor het hobbymatig houden van landbouwhuisdieren. Dit is al jaren zo, maar niet officieel op papier. Nu is mijn vraag: kunnen de erfgenamen van de overige nalatenschap, benoemd als zijnde erfgenamen, mij in de periode tot aan dat alle financiele zaken zijn afgewikkeld, mij in die tijd de toegang/ het gebruik van die ruimte ontzeggen? Anders zou ik ineens op straat staan met deze dieren met in het achterhoofd dat ik dat huis toch na een x aantal maanden in het bezit zou krijgen.

Antwoord:

Geachte heer,

De uitvoering van een legaat is een verplichting die rust op de erfgenamen. De verplichting gaat strikt genomen direct bij overlijden in, tenzij in het testament een termijn is opgenomen. Ik neem aan dat één en ander wel heel goed omschreven is het het testanment. Wellicht wel goed om zo af en toe een controle op het testament uit te laten voeren door de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.