erfdeel van pleegzus.


15 december 2015

Vraag nummer: 44569

Ik heb een pleegzus die in een testament van mijn vader,die in 1986 gestorven is, genoemd wordt. Ik wordt daarin als enige zoon genoemd als degene die alles erft. Op het eind van het testament wordt er een regel aan toegevoegd dat ok mijn pleegzus evenveel zal krijgen als ik. Mijn moeder leeft nog en is dement, zodat zij hier niks meer van weet.Van haar is wel een testament van 2006 waarin mijn pleegzus wordt genoemd dat zij nergens meer recht op heeft, dat ik de enige erfgenaam ben. Kan zij na zoveel jaar nog de erfenis van mijn vader opvragen.
Ook nog een vraag of ik kan opvragen of er na 2006 nog een ander testament is opgemaakt door mijn moeder.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Veel, zo niet alles, hangt af van de inhoud van het testament van uw vader. Wordt uw kindsdeel samen met het deel van uw pleegzus eventueel schuldig erkend door de langstlevende, dan is het doorgaans opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. Is uw pleegzuster op gelijke voet als u mede erfgenaam volgens dat testament, dan bent u en uw pleegzus al mede-eigenaren geworden destijds.

Het testament van uw moeder kan overigens pas na haar overlijden worden opgevraagd via het Centraal testamenten register.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.