Beneficiar bij een positief saldo


16 december 2004

Vraag nummer: 8880  (oude nummer: 5190)

Weledelgestrenge Heer, Mevrouw,
Sinds kort ben ik geconfronteerd met een nalatenschap waarbij een onderlijkhuis een rol speeld. Mijn oudste broer en zuster beide ongehuwd wonen in dit huis. In oktober j.l.. is mijn oudste broer plotseling overleden. Hij heeft geen samenlevingscontract maar een testament waar hij mijn zuster als vruchtgebruikster heeft benoemd van het ouderlijkhuis. Omdat mijn beide ouders nog leven, kwamen zij in aanmerking voor de nalatenschap echter hebben zij hiervan af gezien. De nalatenschap is thans toegewezen aan de broer en zusters waarvan ik er een van ben. Mijn zuster die als vruchtgebruikster is vernoemd wil in het onderlijkhuis blijven wonen en ze gaat er van uit dat de overige erfgenamen in de kosten zullen bijdragen. Ik ben dit echter niet van plan en heb ook geen binding met dit ouderlijkhuis. Zoals het er naar uit ziet zal er een positief saldo overblijven van zijn vermogen + 1/5 deel van het uderlijkhuis. Graag zou ik het volgende willen weten t.w.:
a. Kan ik ondanks een positief saldo van het vermogen deze
nalatenschap BENEFICIAIR aanvaarden?
b. Geld bij BENEFICIAIR ook, dat wanneer er onkosten zijn aan
het onderlijkhuis ik vrijgesteld ben van de verplichting hieraan mee te
betalen?
c. Ben ik toch beter af als ik deze nalatenschap verwerp omdat het
onderlijkhuis steeds zal meespelen v.w.b. de onkosten hieraan?
Met vriendelijk groeten en dank voor de moeite.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Beneficiaire aanvaarding is natuurlijk mogelijk. Is er een positief saldo, dan ligt de nadruk op 'aanvaarding'. Dat wil zeggen dat u dan mede-erfgenaam wordt en mede-eigenaar van het huis (belast met vruchtgebruik!). Als u dat niet wil, dan zit er maar één ding op: verwerpen. Heeft u kinderen, dan moeten uw kinderen ook verwerpen na u.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.