Erfenis/vordering


30 november 2003

Vraag nummer: 8207  (oude nummer: 3498)

Vader is begin dit jaar overleden. Hij woonde alleen in een woning naast een van mijn broers en per testament was geregeld dat mijn broer de woning terug kon kopen na zijn overlijden voor hfl.200.000.--. Dat is nu inmiddels geregeld.
Toen hij in deze woning trok heeft mijn vader een aantal verbeteringen aan gebracht met de afspraak dat de broer mocht kopen hetbedrag aan de overige kinderen zou moeten terugbetalen met af schrijving van 10% per jaar
Het gaat om een inverstering van Euro 9652.34. Dus minus 30% ia dat Euro 6756,60. Per kind gaat het dus om een bedrag van Euro 965.25
Deze broer vind nu zelf dat wij hem dat bedrag maar moeten schenken omdat hij in de laatste jaren af en toe met hem naar de dokter en het ziekenhuisis gereden. Omdat wij hem gemachtichd hebben om samen met een andere broerde erfenis te regelen kan kan hij aan een nog te verdelen bedrag van Euro 46.196.71 dat op de rabo-bank, komen. We zijn nu bang dat hij dit op een andere rekening zal zetten zodat wij er geen zicht meer op hebben.

de vraag is nu: Op welke manier kunnen wij hem bewegen om aan deze verplichting, die door vader aan alle kinderen mondeling is medegedeeld, tevoldoen. In een gesprek dat ik gisteren met hem had (onder 4 ogen) heeft hij mij ook bevestgd dat deze afspraak bestaat. Is het zinvol om de notaris, die e.e.a. geregeld heeft te informeren of moeten we een advocaat in schakelen om dit via de rechter te bewerkstelligen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Afspraak is afspraak lijkt mij. Aan de andere kant is het zo dat geen overeenkomst kan worden gesloten over een nog niet opengevallen nalatenschap (dus voor overlijden). Wil je het goed regelen dan moet dat in een testament vastgelegd worden.

Is er sprake van de vordering aan de zijde van de andere kinderen, dan moet dat natuurlijk gewoon betaalt worden. Bent u bang dat er geld verdwijnt, dan is het goed om banken op de hoogte te stellen van het overlijden. Alle banktegoeden worden dan geblokkeerd, tenzij er sprake is van een en/of rekening.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.