schenkingen voor overlijden/onterving


7 april 2005

Vraag nummer: 9190  (oude nummer: 5835)

Onlangs is mijn vader overleden en heeft mij onerft. Maar mijn twee zussen hebben al flink wat van hem gehad, en hebben ook nog zg. onderhandse leningen lopen. Hetgeen er nog is is zwaar belast met hypotheek.
Ik wordt dus erg benadeeld, of erger zou ik nog voor de kosten opdraaien.
Ik wil dan ook de balans op gaan maken van wat er allemaal onttrokken is.
Moet ik dan de erfenis verwerpen of beneficair aanvaarden?
En heeft u verder nog advies?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u onterfd bent valt er natuurlijk niets te verwerpen. Indien u geen beroep doet op uw legitieme aanspraak, dan is het wat dat betreft afgerond en heeft u geen last en ook geen profijt van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.