accepteren legaat


11 september 2014

Vraag nummer: 39839

Geachte heer van de Griend,
Deel je een legataris schriftelijk mee dat er een legaat is? Met welk document laat je een legataris het legaat aanvaarden? en is er ook een formulier van overdracht?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een legaat is een schuld van de nalatenschap die moet worden voldaan door een afgenaam. Mij lijkt dat je dan de legataris daarvan in kennis stelt, met betreffende passage uit het testament en het verzoek aan te geven of de legataris het legaat wel wil aanvaarden. De afgifte zelf moet geschieden op de wijze zoals geldt voor een normale overdracht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.