kopie testament.


20 september 2011

Vraag nummer: 26087

Mijn pleegvader: L.A. Vreeburg is in 1989 te Oosterbeek overleden. Waar vind ik de naam van de desbetreffende notaris?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij het cantraal testamenten register in Den Haag kunt u (na overlijden van betreffende persoon) opvragen óf er een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.