ouderlijk huis in de erfenis


16 januari 2010

Vraag nummer: 13358  (oude nummer: 14830)

Bij testament wijzen ouders aan 1 van de 4 kinderen het ouderlijk huis toe en kennen er een waarde aan toe. De toenmalige taxatie prijs is de helft van de huidige. Nu komen ouders te overlijden.Behoort het bevoorrechte kind de marktconforme prijs te betalen om de andere kinderen niet te benadelen of mag de waarde zoals omschreven en vastgelegd en bepaaldt in het testament worden toegepast??
Dat de Belastingdienst er niet mee akkoord gaat laat ik gemakshalve buiten beschouwing.(Hoe stevig die naheffing ook zal zijn.)Accepteert de notaris en/of het kadaster een dergelijke transportakte?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Civielrechtelijk kan een dergelijk legaat worden gemaakt en kan het dus in eerste instantie ook worden afgegeven (inderdaad los van de overige consequenties). Voor het overige is het raadzaam langs een notaris te gaan voor eventueel nader advies en informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.