Wijziging testament


8 april 2009

Vraag nummer: 12558  (oude nummer: 12745)

Mijn tante heeft mij vernoemd als enigste persoon in haar testament kan een ander persoon die zelf een brief heeft opgesteld met vermelding dat hij of haar vernoemd wordt in haar testament en niet ik. zij zet haar handtekening is dan de andere persoon de recht hebbende van haar testament en heb ik dan geen aanspraak meer. is dit rechtsgeldig.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een testament (indien aanwezig) bepaalt wie erfgenaam is. De erfgenaam heeft vervolgens een keuze van wel/niet/beperkt aanvaarden. Daar kan uiteraard een derde persoon geen wijziging in brengen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.