erfgenamen van de langstlevende


3 december 2004

Vraag nummer: 8826  (oude nummer: 5096)

Ergens in de familie kan zich de volgende situatie voordoen.

Een ouderpaar maakt in 1975 een langstlevenden testament.
Er zijn 3 kinderen:
2 kinderen uit dit huwelijk
en een eerder kind van de moeder, maar niet van deze vader. Ook niet geëcht.

In 1980 overlijdt de vader.
Ingevolge het langstlevenden testament gaan alle bezittingen en schulden naar de overblijvende moeder. De 3 kinderen ontvangen niets.

Als de moeder nu zou komen te overlijden, worden dan de nog aanwezige bezittingen gelijkelijk verdeeld onder haar 3 kinderen of hebben de 2 kinderen van deze vader en moeder nog rechten uit de nalatenschap van 1980?

Hoe zit het eventueel fiscaal mbt de 1980 situatie, waarvan op dit moment niet meer is vast te stellen wat het resultaat zou geweest zijn van bezittingen min schulden.

Overigens gaat het hier om een nogal geringe finanaciële situatie waarbij het huidige 'vermogen' van de moeder, ondanks bijna 25 jaar hard sparen, nog ver onder de huidige fiscale grens van € 19.252 blijft.

De moeder is van mening dat haar 3 kinderen gelijkelijk erven. Er is geen nieuw testament gemaakt.

Ik ben benieuwd naar uw oordeel, waarvoor ik u bij deze vast hartelijk dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich is de situatie niet zo complex. Ik ga ervan uit dat vader een ouderlijke boedelverdeling heeft gemaakt. Erfgenamen zijn moeder en zijn 2 kinderen. Moeder wordt enig eigenaar en zijn 2 kinderen krijgen een vordering op moeder.

Bij overlijden van moeder zijn er 3 erfgenamen: haar drie kinderen. Tot haar nalatenschap behoren alle goederen die er nog zijn, maar ook alle schulden die er nog zijn. De vorderingen die de 2 kinderen van vader hebben zijn schulden in de nalatenschap van moeder. Twee kinderen van moeder krijgen zijn zowel debiteur (als erfgenaam van moeder) als crediteur (als erfgenaam van vader).

Moeder heeft dus gelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.