Rechten (stief)kinderen bij overlijden langstlevende


7 juli 2003

Vraag nummer: 7935  (oude nummer: 2809)

Geachte heer/mevrouw,
Mijn moeder is 12 jaar geleden overleden.
Mijn vader in maart van dit jaar.
Mijn moeder had een zoon uit een eerder huwelijk
Mijn vader had een zoon uit een eerder huwelijk.
Ik ben hun enige gezamenlijke kind.
Mijn ouders hadden een zgn. ""langstlevenden testament.
Eind 2002 heeft mijn vader een nieuw testament laten opstellen en z'n stiefzoon (zoon van mijn moeder) uit het testament laten schrappen.
Ik ben inmiddels in het bezit van een verklaring van erfrecht. De zoon van mijn moeder (mijn halfbroer) vindt dat hij rechten heeft en een andere notaris heeft dat bevestigd. Kan ik gewoon doorgaan met de afhandeling zoals mijn vader die heeft laten beschrijven of loop ik het risico dat mijn halfbroer met een latere vordering op de erfenis komt.
Bij voorbaat dank voor uw antwoord
Met vriendelijke groet,
Frans van Ginke

Antwoord:

Geachte heer Van Ginkel,

Uw ouders hadden een langstlevende testament. Deze is in werking getreden bij het overlijden van uw moeder. De zoon van uw moeder was neem ik aan in haar nalatenschap mede-erfgenaam. Door het langstlevende testament is zijn erfdeel (netzoals uw erfdeel) omgezet in een vordering in geld. Doorgaans zijn deze vorderingen opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende (uw vader). Door het testament van uw vader is de zoon van uw moeder dus geen erfgenaam van uw vader.

Mij lijkt dus dat de zoon van uw moeder geen rechten heeft als erfgenaam in de nalatenschap van uw vader. Wel heeft de zoon van uw moeder nog de vordering openstaan net zoals u zelf. Deze vordering is opeisbaar geworden door het overlijden van uw vader. De zoon van uw moeder is dus schuldeiser in de nalatenschap van uw vader.

U kunt dus gewoon doorgaan met de afhandeling van de nalatenschap van uw vader, maar u dient nadrukkelijk rekening te houden met de opeisbare vordering van de zoon van uw moeder en natuurlijk ook uw eigen vordering in verband met het overlijden van uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.