erfrecht van overleden "stiefvader"


22 oktober 2003

Vraag nummer: 8108  (oude nummer: 3249)

Mijn moeder is in 1999 overleden zij is een jaar ervoor een geregistreerd partnerschap aangegaan. Deze meneer is onlangs overleden. De curator is zijn zuster geworden. Nu staat er in het testament van mijn moeder dat het erfdeel wat ons toekomt op het moment van zijn overlijden bepaalt wordt. En dat het een schuld in zijn nalatenschap is. Hij had het levenslang vruchtgebruik van de boedel. We hebben nog geen bericht van zijn zuster gekregen over de spullen van mijn moeder (spullen met een gevoelskwestie). Wat is ons recht? Hebben wij alleen recht op bv. haar bankrekeningpapieren en haar overlijdensakte? Staan wij bij voorbaat vermeld in zijn testament omdat in mijn moeder haar testament gerefereerd wordt naar hem? De notaris vertelde mij dat we alles met zijn zuster moeten regelen, maar ik ben bang dat zij alles weghaald en ons niets wil geven. We hebben haar gevraagd of we hierover een afspraak kunnen maken, maar haar eerste reactie was dat we maar eerst op de notaris moesten wachten! Maar de spullen van mijn moeder kunnen toch nooit haar eigendom worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is erg moeilijk voor mij antwoord te geven, omdat ik de precieze tekst van het testament niet ken. Het lijkt mij in ieder geval dat u wel rechten heeft. Welke rechten het zijn hangt af van het testament. Indien de zuster van mijnheer curator is (was) dan is zij daarmee natuurlijk geen eigenaar of erfgenaam geworden, tenzij mijnheer dat in zijn testament heeft bepaald.

Als er sprak was van vruchtgebruik is het vruchtgebruik door overlijden vervallen en zijn de zogenoemde blooteigenaren (kinderen van uw moeder wellicht??) de vol eigenaren geworden.

Ik snap niet dat de notaris stelt het maar met de zuster te moeten regelen, zonder dat hij uitleg geeft over de situatie. Ik zou de notaris, als er nog onduidelijkheden zijn, nogmaals om informatie vragen over uw rechten en plichten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.