Wie heeft inzage testament in het testament?


24 maart 2017

Vraag nummer: 50222

Geachte heer Van de Griend,

Als een erflater in een testament zijn nalatenschap aan een ander c.q. anderen dan zijn wettelijke erfgenamen heeft gegund, hebben de wettelijke erfgenamen dan recht op inzage van dat testament?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het hangt er vanaf wie belanghebbende kan zijn bij de inhoud van het testament. Wellicht zouden dat ook de wettelijke erfgenamen kunnen zijn indien zij zijn onterfd, maar het is aan de notaris die het testament heeft gemaakt om daarover te oordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.