kosten uitvaart/erfgenamen


14 januari 2004

Vraag nummer: 8374  (oude nummer: 3774)

Mijn oma overlijd en er wordt een testament gevonden . Haar broer krijgt het huis , maar die verwerpt dat zodat dit naar de kinderen komen . Mijn oma had ook nog effecten liggen in de bank en die erven de 3 kleinkinderen van haar broer. (Mijn oma had zelf geen kinderen en haar man was al overleden) Mijn vraag is nu het volgende , al de facturen van bv. grafsteen , nog te betalen ziekenhuiskosten , allerlei instanties zoals electrabel enz, wie moet dit betalen ?
Wordt dit afgetrokken van de roerend goed dat overblijft ? Als er 6 erfgenamen zijn , en 3 daarvan erven het onroerend goed en die andere 3 het roerend goed, moeten dan alleen de erfgenamen die het roerend goed die kosten betalen ?
Ook al is het bedrag van dit onroerend goed al bekend?
Alvast bedank

Antwoord:

Geachte heer,

De erfgenamen krijgen alles gezamenlijk (wellicht voor verschillende delen maar dat terzijde). Gezamenlijke moeten zij ook de schulden, waaronder de kosten van uitvaart voldoen.
Is er sprake van een legaat (dat is anders dan erfgenaam) dan is een legataris niet aansprakelijk voor de schulden van de nelatenschap. Een legaat kan bijvoorbeeld zijn: de koekoeksklok is voor heef Jan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.