Wie krijgt wat op basis van het testament?


19 november 2017

Vraag nummer: 52782

mijn broer is gestorven en heeft een testament gemaakt aan zijn vriendin waarin staat .
vruchtgebruik van de woning +inboedel. heeft geen wettelijk samenwonings kontrakt alleen is ze gedomelecieerd op dat andres gedurende negen jaar
vermits dat hij houtbewerker was staat er in de kelder houtbewerkingmachines heeft zij daar recht op of alleen de erfgename,?

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek leent zich niet goed voor uitleg van een testament, daarvoor kunt u zich het beste vervoegen bij de notaris die het heeft opgesteld.

In het algemeen: een vruchtgebruik van de woningh en inboedel houdt in dat de erfgenamen daar bloot eigenaar van worden en de vruchtgebruiker het kan gebruiken en daarvan 'de vruchten kan plukken'. Bij een woning is dat in beginsel het recht om erin te wonen.In het testament zal als het goed is precies omschreven staan wat tot de bevoegdheden en de verplichtingen van de vruchtgebruiker behoren. De wet geeft namelijk de mogelijkheid de bevoegdheden van een vruchtgebruiker verder uit te breiden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn