waarom verklaring van erfrecht


9 april 2005

Vraag nummer: 9196  (oude nummer: 5847)

mijn vader is onlangs overleden. Nu heeft mijn moeder een testament op de langstlevende. geld en waardevolle inboedel is er niet. Kunt u mij uitleggen waarvoor zij een verklaring van erfrecht nodig heeft. Is dit nodig voor de belasting?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat weet ik ook niet. Er zal een bank/verzekeringsmaatschappij zijn die daarom gevraagd heeft. De bank weet natuurlijk niet dat er een langstlevende testament is en dat dat niet eventueel herroepen is. Vandaar de verklaring van een notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.