Is er sprake van plaatsvervulling


10 september 2014

Vraag nummer: 39827

Ik ben middels een testament enig erfgenaam gemaakt door een persoon waar ik geen enkele verwantschap mee heb. Ik ga de erfenis verwerpen, komt mijn zoon dan als plaatsvervuller in de plaats van mij? Mijn zoon heeft ook vanzelfsprekend geen enkele verwantschap met de overledene.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt (mede) af van de inhoud van het testament. Ik raad u aan dat na te vragen bij de notaris die betreffend testament heeft gemaakt. Overigens zou indien uw zoon (kinderen) krachtens plaatsvervulling erft hij ook kunnen verwerpen. Dat is mogelijk anders indien uw zoon (kinderen) minderjarig is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.