uitwisselen testamenten tussen notarissen


11 oktober 2003

Vraag nummer: 8077  (oude nummer: 3183)

registreren notarissen voor zichzelf hoe vaak en wanneer een testament door welke notaris is opgevraagd ?, wat is een repertoriumnummer ?.

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich hoeft een notaris die het testament heeft opgesteld, niets te maken te hebben met de afhandeling van de nalatenschap. Dit wordt pas anders als die notaris ook daarvoor wordt ingeschakeld. In dat laatste geval zou er mijns inziens een bel moeten gaan rinkelen bij die notaris. Een vraag aan de notaris die het testament opvraagt, uit welke hoofde hij dat doet is dan wel het minste. Zijn er belangen die meespelen en die de notaris in eerste instantie niet heeft kunnen weten, dan moet hij/zij daarvan uiteraard op de hoogte worden gesteld.

In de repertorium staan alle akten van de notaris met opvolgende nummering van tekenen.

Voor de volledigheid wijs ik u nog op de inleidende opmerking die ik heb geplaatst bij mijn antwoord op de vorige door u gesteld vraag.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.