afhandeling testament met legaat


5 september 2014

Vraag nummer: 39765

In een testament is aan een onterfde zoon wel een legaat toegekend t.g.v. het legitieme portie. Beide ouders inmiddels overleden. Thans nog discussie over hoogte van legitieme portie. Maar voordat legaat wordt uitbetaald, moet hiervoor iets ondertekend worden. Zijn daar standaarddocumenten voor en zo ja, waar vind ik die?

Antwoord:

Geachte heer,

Daar zijn geen standard documenten voor naar mijn weten, maar we noemen het ook wel een 'vaststellingsovereenkomst' waarin je dus samen vaststelt hoe hoog betreffend geldbedrag is en eventueel (indien van toepassing) dat de legataris het al heeft ontvangen (en daarvoor kwijting geeft) of wanneer de legataris het zal ontvangen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.