Legaat huis


8 november 2005

Vraag nummer: 9671  (oude nummer: 6825)

Een kennis haar man kwam nu ruim 10 jaar geleden te overlijden. Zij werd bij testament 'onder de last van gemelde legaten' benoemd tot enige en algehele erfgenaam. Zij waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden.
Hij legateerde aan één van zijn broers zijn huis. Het legaat diende te worden afgegeven binnen 6 maanden na overlijden. Dit jaar (na 10 jaar dus) werd een concept akte voor de afgifte van het legaat opgesteld. Hierin is o.a. opgenomen dat de verschuldigde OZB en alle andere zakelijke lasten voor rekening van mijn kennis komen.
Als het legaat is aanvaard, wordt haar zwager dan eigenaar en wie was de eigenaar tussen overlijden en afgifte legaat?
Als hij eigenaar wordt, kan het pand dan door hem worden bezwaard met hypotheek?
Is het niet redelijk dat hij het eigenaar gedeelte van de OZB betaalt?
Bij wie komt de forfataire bijtelling (ten 1e na overlijden en ten 2e na afgifte legaat?
Op wie rust de verplichting om de afgifte legaat op te laten maken?

Ik dank u bij voorbaat voor de genomen moeite om deze vragen te beantwoorden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het legaat is een schuld van de erfgenaam. Het legaat moet worden afgegeven door de erfgenaam. Zolang het nog niet is afgegeven is het strikt genomen nog geen eigendom van de legataris, dus lijkt het redelijk dat indien de erfgenaam in al die tijd de woning heeft bewoond, ook de lasten voor de periode betaalt.

Na afgifte komt de eigendom en dus ook alle lasten, verplichtingen en rechten toe aan de legataris (lijkt mij).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.