Wat behoort tot de inboedel?


19 augustus 2003

Vraag nummer: 7979  (oude nummer: 2932)

Ik heb van mijn tante volgens het testament de
gehele inboedel georven,waarbij zich sieraden en enkele schilderijen (waarvan een waardevol) en een klok bevonden.
Twee familieleden hebben ieder 10% van haar
vermogen gekregen,dus erfgenaam.
En ik heb 20% van haar vermogen gekregen.
De rest ging naar een stichting Nu claimen mijn familieleden dat de schilderijen,
sieraden en de klok ook hun eigendom is.

Antwoord:

Geachte heer Pittens,

Ik laat graag de wet aan het woord in deze:
inboedel is het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.

De sieraden zijn dus geen inboedel, de schilderijen kunnen een verzameling zijn en dan buiten de inboedel vallen. De klok is denk ik wel inboedel.

Voorzover het niet tot de inboedel behoort, dan komt het dus ten goede aan de erfgenamen gezamenlijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn