legaat opeisen


30 juli 2005

Vraag nummer: 9429  (oude nummer: 6299)

Geachte,

In een testament opgemaakt bij een notaris, zijn er verschillende erfgenamen, die buiten de erfenis, een legaat hebben toegewezen gekregen. Volgens de wil van de overleden moesten die legaten uitbetaald worden (zonder kosten en succesierechten) binnen 6 maanden na overlijden. Na 16 maanden is dit nog niet gebeurd. Wat raadt U mij aan? De overleden had de Nederlands nationaliteit en ik heb de Belgische nationaliteit.
Mvg

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u het legaat wil: gewoon opeisen en eventueel in gebreke stellen. De legataris is schuldeiser, de erfgenamen zijn schuldenaren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.