Nietig verklaren van een testament


17 mei 2012

Vraag nummer: 28296

Mijn moeder is in december 2003 opgenomen in een verzorgingstehuis met indicatie dementie. In april 2006 heeft mijn zus, zonder mede weten van haar broers, mijn moeder meegenomen naar de notaris. Daar heeft mijn moeder haar testament uit 1989 laten wijzigen zodat mijn zus enigste erfgenaam werd. Wij, de broers, hebben de notities van de notaris ingezien. De redenen om het testament te veranderen, die mijn moeder aan de notaris opgaf, zijn bewijsbaar niet waar. Als ik de richtlijnen voor de notaris uit mei 2006 er naast leg, blijkt ruim 80% van de items zodanig uit te vallen dat volgens die richtlijn, de notaris nader onderzoek had moeten doen.
Mijn moeder is in september 2011 overleden en in februari 2012 werden wij, de broers, met de feiten geconfronteerd.
Navraag bij de notaris, hoe dit kon gebeuren, gaf als antwoord: "Moeder zegt natuurlijk niet dat ze dementerend is, niet meer zelfstandig woont, etc."
Wat kunnen wij als broers doen om dit testament alsnog nietig te laten verklaren?

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij inderdaad juist dat u eerst betreffende notaris om informatie vraagt. Besluit u verdere stappen te ondernemen, dan zit u al snel aan de gang naar een rechter en dus (eerst) een afspraak maken met een advocaat, bij voorkeur een advocaat die gespecialiseerd is op het gebied van het familierecht/erfrecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.