verklaring van erfrecht nodig?


15 maart 2005

Vraag nummer: 9140  (oude nummer: 5712)

als mijn alleenstaande moeder komt te overlijden is dan altijd tussenkomst van een notaris nodig,er is wel een testament gemaakt op de langstlevende,er is nog een beetje geld,mogen wij dat zelf onder haar kinderen verdelen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik neem aan dat indien uw moeder alleenstaand is, er geen sprake meer is van een langstlevende testament. Het testament bepaalt wie de erfgenamen zijn. Een verklaring van erfrecht is vooral nodig als een bank daarom vraagt. Gebeurt dat niet, dan is de verklaring strikt genomen niet nodig, maar wel aan te raden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.