tweetrapstestament


23 september 2014

Vraag nummer: 39961

Mijn man heeft kinderen uit een eerder huwelijk. Die hij door omstandigheden zelf hebben laten onterven. Zijn moeder is helaas overleden maar heeft een tweetraps in haar testament. Ons langstlevende telt die dan niet in deze? Is het zo dat als mijn man komt te overlijden dat ik meteen met hun krijg te maken voor het deel van wat er van oma's geld over is? Of kunnen wij dat weer met een langstlevende uitsluiten?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Met een tweetrapsmaking wordt als het ware over het graf van de erfgenaam geregeerd. Doorgaans wordt dan bepaald, dat alles wat een erfgenaam uit de nalatenschap heeft gekregen of dat wat daarvan over is, bij overlijden van betreffende erfgenaam aan diegenen ten goede komt diegenen die de tweetrapsmaking heeft gemaakt heeft aangewezen.
Wat betreffende bezwaarde erfgenaam in een testament heeft bepaald, is wat dat betreft dan niet relevant, behalve dat diens erfgenamen betreffend restant moeten afgeven aan de verwachters in de tweetrapsmaking.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.