Erfrecht


30 oktober 2012

Vraag nummer: 32489

Gehoord dat een onterft kind toch binnen een bepaalde tijd aanspraak kan maken op zijn kindsdeel. Ook al is er een testament op de langst levende. Is dit juist ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Strikt genomen kan een kind altijd aanspraak maken op de legitieme portie, maar in veel gevallen, zoals binnen de wettelijke verdeling heeft het eigenlijk weinig/geen zin. De opeisbaarheid is doorgaans zeer beperkt en de vordering die ontstaat is de helft van het gewone erfdeel. Voorts kan sprake zijn van vermindering van deze helft, met datgene wat je had kunnen krijgen (namelijk het gewone erfdeel overeenkomst het testament/de wet).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.