schoonkinderen


26 oktober 2012

Vraag nummer: 32433

mijn schoonmoeder is overleden en heeft in haar testament het volgende staan:ik benoem mijn kinderen tot enige erfgenamen van mijn nalatenschap. Bij vooroverlijden van een of meer van genoemde ergenamen komen diens nakomelingen voor de vooroverledenen in de plaats volgens de regels van de wettelijke plaatsvervulling en voor de delen als bij de wet bepaald.
Dan een uitsluitingsclausule: al hetgeen uit mijn nalatenschap wordt verkregen en de revenuen daarvan, alsmede de herbelegging van een en ander zal niet vallen in enige gemeenschap van goederen waarin een verkrijger is of zal zijn gehuwd of geregistreerd als partner, en zal niet in enig verrekeningsbeding krachtens huwelijkse voorwaarden, partnerschaps voorwaarden of samenwoningsovereeenkomst worden betrokken.
Mijn vraag: wat betekent dit voor mij als schoondochter?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er zijn uiteraard meer aandachtspunten, maar omdat uw echtgenoot niet eerder is overleden (dus geen sprake van vooroverlijden) zijn de regels van plaatsvervulling in beginsel niet van toepassing. Indien uw echtgenoot aanvaardt, is hij 'gewoon' erfgenaam. Tot zijn vermogen behoort het erfdeel. Bij scheiding zal het van hem privé blijven vanwege de uitsluitingsclausule en dus niet gedeeld hoeven worden met u.
Bij einde van uw huwelijk door zijn overlijden, hangt het van zijn testament af. Is de wettelijke verdeling van toepassing of een testament wat gelijk systeem inhoudt, dan wordt de langstlevende enig eigenaar van zijn vermogen, waartoe dan betreffend erfdeel van moeder hoort (waartegenover kinderen vorderingen krijgen enz.).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn