uitvoeringstermijn en/of geldigheidsduur testament


22 oktober 2011

Vraag nummer: 26460

Geachte mevr./mijnheer,
Hoe lang na een overlijden kan iemand met een testament te voorschijn komen? M.a.w. hoe lang is de geldigheidsduur van een testament? Kan men bijvoorbeeld na twee jaar met een testament op de proppen komen of is er een einddatum na het overlijden voorzien na dewelke er geen uitvoering van een eventueel testament nog mogelijk is?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien niet herroepen is het laatst gemaakte testament geldig en dat blijft het ook, ook al komt het wat later naar boven. Wat op zich wel vreemd is dat dat gebeurt, want er is doorgaans wel iemand of een organisatie/bedrijf die op zoek gaar naar de erfgenamen. Vaak vraagt een bank ook om een verklaring van erfrecht van een notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn