2e keer erven uit langstlevenden testament


15 februari 2008

Vraag nummer: 11573  (oude nummer: 10332)

Wij zijn met 3 kinderen van dezelfde moeder. Na een scheiding is mijn moeder hertrouwd, onze stiefvader had 1 zoon. Beiden hadden een langstlevenden testament.

Ruim 12 jaar geleden is onze stiefvader overleden. Zijn zoon heeft het testament aangevochten en mijn moeder heeft bij de ouderlijke boedelverdeling nav het langstlevenden testament van mijn stiefvader hem daawerkelijk uitbetaald. Deze uitbetaling is notarieel vastgelegd.

Onze moeder heeft toendertiijd aan de notaris gevraagd of zij met de uitbetaling definitief van onze stiefbroer af was. De notaris bevestigde dit (helaas, alleen mondelijk), maar heeft verzuimd onze moeder erop te attenderen haar stiefzoon uit haar testament te verwijderen.

Onlangs is onze moeder dus overleden en u voelt het al. Volgens de notaris zijn er 4 gelijke erfgenamen. Kunnen wij hier iets tegen ondernemen? Het is zo tegen de uitdrukkelijke wens van onze moeder. Onze stiefbroer verblijft in het buitenland en we hebben sinds hij zijn deel van zijn vaders erfenis heeft opgeeist niets meer van hem vernomen.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp het probleem en ik snap dat het (wellicht) helemaal niet de bedoeling was. Op zich is de tekst van het testament (waarschijnlijk) heel helder en is er geen vraag van uitleg, dus is het zo zoals het in het testament staat.

Misschien is het goed om eens u licht op te steken bij een advocaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.