verdeling


15 juni 2009

Vraag nummer: 12735  (oude nummer: 13238)

Mijn schoonouders zijn 4 weken na elkaar overleden.letterlijk staat in het testament:
ik benoem mijn echtgenoot tot erfgenamevoor één/honderste gedeelte mijner nalatenschap. wat word hiermee nou exact bedoeld?
deze regel staat ook bij het testament van mijn schoonmoeder.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Precies wat het zegt: bij overlijden van de eerste ouder: langstlevende voor 1/100, rest waarschijnlijk voor de kinderen. Is er voorts sprake van een langstlevende systeem, dan wordt toch de langstlevende enig eigenaar. De vorderingen van de kinderen zijn dan 'gewoon' veel hoger dan bij de wettelijke erfdelen. Dat heeft over het algemeen (m.n. bij overlijden van de laatste) fiscale motieven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.