terugkomen op berusting


14 mei 2004

Vraag nummer: 8536  (oude nummer: 4310)

Onze vader is enige jaren geleden overleden, nu na het overlijden van zijn moeder ( onze oma ) hebben we ontdekt dat hij een gedeelte van een stuk onroerend goed in bloot eigendom had, hiervan niet op de hoogte geweest zijnd hebben we berust in zijn testament, omdat we er wel van overtuigd waren en nog zijn dat zijn 2e vrouw niet alles wat tot de boedel behoorde heeft ingebracht en in geval dit later zou blijken er geen twijfel zou mogen bestaan of e.e.a. bewust of onbewust niet is opgegeven hebben we met de verdeling en het testament ingestemd op voorwaarde dat zij een verklaring zou ondertekenen dat ze instaat voor de juistheid en volledigheid van alle administratieve gegevens welke zij ter afhandeling van de nalatenschap aan de notaris heeft gegeven, deze verklaring hebben wij ondertekend via de notaris gehad, over dit alles is schriftelijke correspondentie met de notaris.

Conform het testament heeft zij alles geërfd en hebben wij slechts een renteloose vordering op haar gekregen, waarvoor ze wel zakelijke zekerheid heeft moet stellen, e.e.a. is pas opeisbaar bij haar overlijden en enkele andere genoemde momenten.

Volgens opgave van het kadaster was het stuk bloot eigendom derhalve over geschreven op haar naam, na reclamatie door mij bij het kadaster is dit weer teruggezet op mijn vaders naam er was
immers geen melding van gemaakt bij de akte van verdeling evenmin was de waarde hiervan opgenomen en is het ook niet bij de successie aangifte gemeld.

Om andere dan financiële redenen willen wij absoluut niet zij aanspraak kan maken op dit eigendom
of de eventuele opbrengst bij verkoop hiervan.

Wat zij onze mogelijkheden kan er bevoordeeld gelet op haar verklaring aanspraak worden gemaakt
op Art. 194. (3.7.2.3 ) of kunnen we in uiterste geval terug komen op onze berusting en onze
legitieme portie opeisen.

Antwoord:

Geachte heer,

Uw berusting was, als ik u goed begrijp, een soort voorwaardelijke berusting. Voorzover al mogelijk (ik twijfel daaraan), zou uw berusting komen te vervallen indien niet aan de voorwaarde wordt voldaan. Nogmaals, indien al mogelijk, zou dat dan mogelijk betekenen dat u weer terug bent bij het moment van voor de berusting. Doet u bijvoorbeeld alsnog een beroep op uw legitieme portie naar oud recht (ik kan het niet genoeg zeggen: voorzover mogelijk) dan staat in het testament meestal wat er gebeurt. Meestal staat in een langstlevende testament dat betreffend kind dan ook niet meer krijgt dan zijn legitieme portie en dat deel uitgekeerd krijgt in geld. Het is dus maar zeer zeer de vraag of één en ander (als het al kan) zin heeft.

De tekst van het testament van uw vader zal hierin doorslaggevend zijn. De essentie van het langstlevende testament is namelijk dat de langstlevende enig eigenaar wordt!!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.