overleden erfgenaam


27 november 2003

Vraag nummer: 8200  (oude nummer: 3471)

Mijn oom heeft 2 nichtjes in zijn testament staan. Hier is 1 nichtje van overleden. Zijn vraag is nu of het deel van het overleden nichtje naar haar man gaat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uitganspunt is het testament. Daarin staat als het goed is omschreven wat er gebeurt indien een erfgenaam voor de erflater komt te overlijden. Het kan zijn dat betreffend erfdeel ten goed komt aan de kinderen van betreffende erfgenaam. Het is ongebruikelijk dat het ten goede komt aan de partner/echtgenoot.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.