beneficiair aanvaarden / verwerpen


30 augustus 2011

Vraag nummer: 25829

Mijn vader is ernstig ziek en komt wellicht binnenkort te overlijden. Hij heeft behoorlijk wat schulden (hypotheek en persoonlijke lening) en zijn huis ziet er redelijk smerig uit (er zit o.a. schimmel in).

Van hem begreep ik dat ik testamentair tot enig erfgenaam benoemd ben en dat zijn partner het vruchtgebruik op de gehele inboedel gelegateerd krijgt (zonder mogelijkheid tot interen / vervreemding, is geen erfgenaam). Van een kennis heb ik begrepen dat een legaat een schuld is van de nalatenschap. Dit bekent dat ik feitelijk louter schulden krijg na mijn vaders dood en bezittingen waar ik wel eigenaar van ben, maar niet kan gebruiken.

Onder normale omstandigheden zou ik er wel voor voelen om beneficiair te gaan aanvaarden. Maar ik zit met het probleem dat ik me praktisch gezien niet aan alle verplichtingen van de wettelijke vereffening kan houden (met name het ten gelde maken van de goederen ter voldoening van de schuldeisers). Het niet stipt naleven de verplichtingen van de wettelijke vereffening leidt alsnog tot aansprakelijkheid voor de schulden met privé-vermogen.

Betekent dit nu praktisch gezien dat ik de erfenis moet verwerpen? Of ziet u toch een mogelijkheid zodat ik alsnog een krabbel onder een volmacht voor beneficiaire aanvaarding kan zetten na het overlijden van mijn vader?

Als ik per se moet verwerpen, betekent dit praktisch gezien weer dat niemand de erfenis gaat afwikkelen. Alle personen die bij wijze van plaatsvervulling voor mij in de plaats komen wonen in het verre buitenland. Dat zet geen zoden aan de dijk.

Ik heb geen (minderjarige) kinderen, daarom is verwerping een reële optie en niet een wassen neus.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er slechts sprake is van vruchtgebruik van de inboedel en niet van het huis zelf, dan zou in beginsel het huis verkocht kunnen worden en van de opbrengst de schulden worden betaald. Of dat ook een reele optie is kan ik lastig beoordelen, maar in dat geval zou beneficiaire aanvaarding wellicht weer wel een mogelijkheid zijn. Ik raad u aan langs uw eigen notaris te gaan om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.